0

Adatvédelmi Tájékoztató

A www.allatokvilaga.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1.  Az adatkezelők:

Az adatok kezelője az ÁllatokVilága webáruház (www.allatokvilaga.hu) üzemeltetője, Állatok-Világa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 9021 Győr, Szent István út 19-25., Cégjegyzékszám: 08-09-020785, Adószám: 23007716-2-08, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott nyilvántartási számok:NAIH-61366/2013, NAIH-68244/2013).

Az adtok kezelője, amennyiben a webáruházban megrendelt küldemények szállításához, kézbesítéséhez igénybe veszi a MPL (Magyar Posta Logisztika - a Magyar Posta Zrt. [Székhely:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cégjegyzékszám: 01-10-042463, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott nyilvántartási szám: NAIH-63383/2013] üzletága, amely az üzleti csomagok logisztikai kezelésével foglalkozik) szolgáltatását is, a kézbesítéshez szükséges adatokat átadja a Magyar Posta Zrt-nek.

2.  A kezelt adatok köre:

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

Az adatkezelő a honlap regisztrációt igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét, továbbá a felhasználó érdeklődési körébe tartozó termékkör/öke/t.

Az adatkezelő rögzíti a Személyes Üzenetkezelő Rendszeren keresztül a felhasználótól érkező, és a felhasználónak küldött üzeneteket, ide értve a rendszer által automatikusan a felhasználótól érkező üzenetekhez csatolt kosár tartalom, és pillanatnyilag látogatott oldal információja. A Személyes Üzenetkezelő Rendszert csak regisztrált felhasználók használhatják.

Az adatkezelő a webáruházban történő megrendelés, vásárlás, egyedi ajánlat kérése esetén automatikusan rögzíti a számla elkészítéséhez, és a megrendelés kézbesítéshez szükséges adatokat. A webáruházban a megrendelés leadásához, vásárláshoz nem szükséges regisztráció.   

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3.  Az adatkezelés céljai:

Az adatkezelő az alábbi célokból kezeli a felhasználók adatait: 
-  A weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált, és nem regisztrált felhasználók, és a webáruház üzemeltetője közötti kapcsolattartás céljából.
-  A webáruházban leadott megrendelések, vásárlások, ajánlat adások teljesítése, kézbesítése céljából.
-  A webáruházban leadott megrendelések, vásárlások számláinak kiállítása céljából.
-  A weboldal üzemeltetője egyes rendelkezésére álló adatokat (pl. oldalletöltések időpontja, operációs rendszer – böngésző típusa, egyéb technikai információk) kizárólag csoportosítva, összesítve statisztikai és weboldal fejlesztési céllal kezeli, oly módon, hogy azokból az egyes felhasználók konkrét adataira ne lehessen következtetni, beazonosítani.
-  A weboldal üzemeltetője egyes rendelkezésére álló adatokat – kizárólag, csoportosítva, összesítve, statisztikai jelleggel – üzletmenete optimalizálásához – fejlesztéséhez, kutatásokhoz, továbbá a weboldal hírdetési felületeinek értékesítéséhez is felhasználhatja, oly módon, hogy azokból az egyes felhasználók konkrét adataira ne lehessen következtetni, beazonosítani.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, a rendelkezésére álló adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt üzleti titokként bizalmasan kezeli.

4.  Az adatkezelés időtartama:

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A regisztrált és nem regisztrált megrendelők által megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az adatok kezelője az Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott ideig kezeli.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.

Az adatok kezelője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5.  Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók:

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6.  A felhasználok személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés:

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kizárólag írásban az adatkezelő postai címén(Állatok-Világa Kft. 9028 Győr, Szent István út 19-25.), vagy info@allatokvilaga.hu e-mail címen kérhető.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük, kivéve az Adózás rendjéről szóló törvény alapján nyilvántartott adatokat. A törlésre a törlési igény megérkezésétől számított 30 napon belül kerül sor.

7.  Jogérvényesítés lehetőségei:

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.allatokvilaga.hu weboldal üzemeltetője megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 2011. évi CXII. számú – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló –; illetve az 1998. évi VI. számú – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló – törvényeket vettük alapul.

8.  Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről:

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár vallására, származására, politikai véleményére is lehet következtetni, és ezen adatok bárki számára megismerhetővé válnak.